Usluge


Sekundarne sirovine

“Brassco” d.o.o. vrši i otkup sekundarnih sirovina i to:

 

Bakarni otpad

I
KLASA
1. Bakarne sine debljine preko 2.0 mm
2. Bakarna žica prečnika preko 1.0 mm
3. Debelozidne cevi dužine zida iznad 2.0 mm
4. Granula od žice preko 1.0 mm
5. Licnasta pletenica
II
KLASA
1. Bakarne cevi debljine zida od 0.5 – 2.0 mm
2. Bakarni lim ili traka debljine od 0.5 – 2.0 mm
3. Bakarne šipke ili žice prečnika od 1.0 – 2.0 mm
4. Granule od bakarne žice debljine 1.0-2.0 mm
5. Otpresci
III
KLASA
1. Lak žica
2. Guljena užad od licnaste žice prečnika ispod 0.5 mm
3. Žica sa prevlakom od kalaja, nikla, cinka, bez obzira na dimenziju
4. Bakarni špon sa max 2% ulja, vlage, emulzije.
5. Paljeni bakar bez obzira na dimenziju
6. Masni pakar bez obzira na dimenziju
7. Patinirani bakar bez odzira na dimenziju

Mesingani otpad

1 Čist industrijski otpadak ili nekorišćen materijal od legura CuZn28-CuZn37, nastao od limova, traka, cevi, žice, šipki, lamela…
2 Čist industrijski otpadak od legura CuZn36-39 Pb1 1.0 – 3.5 nastao od presovanih i vučenih proizvoda bez prevlaka. Ovaj otpadak uključuje i ingote težine do max 30 kg
3 Sakupljački mesing iz široke potrošnje
4 Sakupljački mesing – stare armature
5 Mesingani špon od automatskih mesinga CuZn36-39 Pb1.0-3.5% i sitni odresci od žice i šipke. Dozvoljeno je prisustvo do max 2% ulja, vlage, emulzije a sa maksimalno 1% Fe opiljaka.